TEKNOLOGI

”För ett företag med många kunder är det ovärderligt med datadriven marknadsföring”

Marketing automation handlar kort och gott om att förenkla sin marknadskommunikation. Den största vinsten, och själva essensen, är att all kunddata samlas in, sparas, analyseras och används i en och samma plattform. Detta innebär en enkelhet i både planering, genomförande och rapportering av dina kampanjer.

Vi hjälper dig med att maximera både upplevelse och användning för att du ska få ut det mesta möjliga av ditt marketing automation-system. Våra utvecklare konfigurerar och anpassar det valda systemet och hjälper till med att skapa och underhålla de databaser som används. Har du redan investerat i ett system, och behöver hjälp med konfigurering, hjälper vi dig med integrering och användning.