Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.


Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar? 

DAD Direct AB, org. nr 556473-9737 med adress Knut Påls väg 6, 256 69 Helsingborg är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter


Integritet och dataskydd

DAD Direct AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av DAD Direct AB  används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen, datainspektionen och dataskyddsförordningen (GDPR).


Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.


För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

Personuppgifter kommer att behandlas av DAD Direct AB, eller våra underbiträden, för följande ändamål.

  1. För att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig
  2. För marknadsföringsändamål via post, email och sms/mms

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen och så länge vi tror att du har nytta av vår kommunikation och du inte har valt att aktivt tacka nej. Eller för att fullgöra DAD Directs rättsliga skyldigheter.


Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd? 

Du kan alltid kontakta oss på info@daddirect.se. Du når vårt dataskyddsombud på samma adress – skriv då FAO Dataskyddsombudet i ämnesraden. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Information om Cookies

Denna webbplats använder cookies för att samla besöksstatistik. Vill du inte acceptera cookies, kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011, skall alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och samtycka till användandet av dessa.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller textinformation. Den kan inte ställa till med någon skada. En webbplats kan bara läsa en cookie den själv skapat.

Håll dig uppdaterad
– anmäl dig till vårt nyhetsbrev

I  bjuder vi på insikter om marknadskommunikation och delar med oss om vad som händer i DAD Directs universum.

Genom att anmäla dig samtycker du till att ta emot mailutskick med tips, inbjudningar och erbjudanden från DAD direct AB. Du kan när som helst avbryta din prenumeration.